Sumbangan

Pengurusan

Bahagian Operasi dan Kebajikan Anak-Anak
Mustofa Ahmad

Mustoffa Ahmad
Pekerja Am

Nor Risah Bt Ahmad

Nor Risah Bt Ahmad
Pekerja Am (Laundry)

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Sarina Bt Mat Saat

Sarina Bt Mat Saat
Pengawai Tadbir